Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

„Polakiem być... podróż po świecie tradycji i obyczajów” to projekt realizowany w partnerskiej współpracy przez Dom Kultury w Naszej Gminie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach programu „Patriotyzm Jutra ”.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Muzeum Historii Polski.

W ciekawych inicjatywach mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych i promowanie prawidłowych wzorców obywatelskich, a także budowanie poczucia identyfikacji i tożsamości z „Małą Ojczyzną” - społecznością lokalną biorą udział osoby niepełnosprawne - z terenu gminy i województwa, a także grupy lokalnej społeczności: grupa artystyczno - teatralna działająca przy Domu Kultury w Naszej Gminie.

Całe przedsięwzięcie składa się z takich działań:

  • Cykl warsztatów praktyczno-poznawczych adresowanych do Osób Niepełnosprawnych - osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to warsztaty obyczajów i tradycji, warsztaty kulinarne, warsztaty muzyczne.
  • Wyjazd edukacyjny mający na celu przybliżenie uczestnikom projektu kultury, historii i potencjału narodowościowego Państwa Polskiego. Planowany wyjazd do Warszawy do Centrum Kopernika i Muzeum Powstania Warszawskiego.
  • Przygotowanie wspólnie z grupą teatralną działającą przy Domu Kultury montażu słowno - muzycznego dotyczącego polskich tradycji i obyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia pod nazwą "Widowisko - Kolędowisko".
  • Organizacja Kiermaszu Tradycji i konkursu na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową adresowanego do Środowiskowych Domów Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkie realizowane w projekcie działania opierają się na zajęciach praktycznych, zabawach i metodach aktywnego uczestnictwa co wpłynie pozytywnie na realizację zakładanych celów projektu.