Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

Nemer konta Bankowego: 16 8678 0005 0020 0200 0446 0001